Voorlezen in de bso

Voorlezen in de bso

Productgroep KIDDO 1 2022
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de buitenschoolse opvang staat de vrije keuze van de kinderen bij de invulling van hun tijd, hun ‘vrije’ tijd, voorop. Dit heeft gevolgen voor het voorlezen door de pedagogisch medewerk- ers. Want uit onderzoek blijkt dat slechts in 25% van de instellingen voor bso de groep 4- tot 6-jarigen dagelijks wordt voorgelezen. Meestal gebeurt dat maar eenmaal per week.