Vluchtelingenkinderen: Anderstaligheid en opvallend gedrag van kinderen

Vluchtelingenkinderen: Anderstaligheid en opvallend gedrag van kinderen

Gratis

Omschrijving

In deze brochure bedoelen we met anderstaligen: kinderen en ouders die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands en die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen. Niet alle anderstalige kinderen in de kinderopvang zijn vluchtelingenkinderen, maar kenmerkend voor vluchtelingen kinderen is dat zij vrijwel altijd anderstalig zijn op het moment dat zij instromen in de kinderopvang. 


Wat bedoelen we met opvallend gedrag? 
Met opvallend gedrag bij vluchtelingenkinderen bedoelen we gedrag dat afwijkt van het gedrag van andere (zorg-)kinderen op de groep, en waarvan aannemelijk is dat het is gerelateerd aan de specifieke situatie van vluchtelingenkinderen. Opvallend gedrag kan uiteenlopende vormen aannemen. Het kán te maken hebben met traumatische ervaringen van het kind of van zijn ouders, maar dat hoeft niet. 

 

Waarom een brochure over omgaan met anderstaligheid en opvallend gedrag? 
Juist aan vluchtelingenkinderen kan de kinderopvang een vertrouwde omgeving bieden, waar ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Ook worden zij hier geholpen in hun ontwikkeling en bij het leren van de Nederlandse taal. Met soms schokkende gebeurtenissen nog vers in hun geheugen moeten ze hun weg zien te vinden in een vreemde omgeving, te midden van kinderen en mensen met wie ze nauwelijks een woord kunnen wisselen. Pedagogisch medewerkers willen 
kinderen hierbij zo goed mogelijk begeleiden en ondersteu￾nen. Deze brochure bevat praktijkvoorbeelden, informatie en tips die hierbij kunnen helpen.