Verschillen in kwaliteit tussen gastouders

Verschillen in kwaliteit tussen gastouders

Gratis

Omschrijving

Gemiddeld genomen is de kwaliteit van de gastouderopvang op orde is, maar er zijn grote uitschieters zowel naar boven als naar beneden. Verder lijken niet alle gastouderbureaus hun begeleidende taak voldoende waar te maken. Daarom loopt er op instigatie van de overheid momenteel een verbetertraject voor de kwaliteit van de gastouderopvang. LKK is in dit kader gevraagd om verdiepende analyses te doen op de reeds verzamelde data van 2017-2019 op basis van gegevens die zijn verzameld tijdens bezoeken aan 137 gastouders. De doelen van deze analyses zijn i) inzicht verkrijgen in de kwaliteit geboden door de 20% laagst en 20% hoogst scorende gastouders, ii) in kaart brengen van kenmerkende verschillen tussen gastouders die lage en hoge kwaliteit bieden, iii) het opstellen van een typologie van gastouders.