Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang

Gratis

Omschrijving

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar in het empirisch onderzoek naar en theorievorming over
de kinderopvang voor kinderen van 0 – 12 jaar
aan de Universiteit van Amsterdam
op vrijdag 18 februari 2000
door

 

Marianne Riksen-Walraven