Taaldenken in spel - een professionaliseringstraject

Taaldenken in spel - een professionaliseringstraject

Gratis

Omschrijving

Taaldenken in spel De ontwikkeling van een professionaliseringstraject voor de kinderopvang Spelen is leren Jonge kinderen leren veel via spel. Vooral ‘doen-alsof-spel’ (rollenspel/fantasiespel) kan bijdragen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en aan de taal-denkontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers in de kinderopvang inzicht hebben in de verschillende fases in de spelontwikkeling van kinderen. Het is bovendien belangrijk dat zij weten hoe zij het doen-alsof-spel en de taaldenkontwikkeling kunnen ondersteunen. Dat vraagt goede interactievaardigheden. Onderzoek laat zien dat op dat vlak nog veel kansen onbenut blijven. Professionalisering In het project ‘Kwaliteit van spel, taal en denken’ is een professionaliseringsaanpak ontwikkeld samen met pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en hun interne coaches. Het doel is professionals meer handvatten te bieden voor spelinteracties met kinderen van 2 tot 4 jaar. Daarin is aandacht voor de 10 kernelementen van spelbegeleiding, voor achtergrondkennis over spel- en taaldenkontwikkeling en voor collegiale uitwisseling. 

De aanpak bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten, het zelfstandig toepassen van nieuwe vaardigheden met de kinderen in de eigen groep, en individuele coaching. Tijdens de coachmomenten en groepsbijeenkomsten vindt bespreking plaats van eigen videofragmenten van spelsituaties, passend bij de 10 kernelementen uit de aanpak en de leervragen van de deelnemers. Doel van het onderzoek Onderzocht is welke factoren voor pedagogisch medewerkers belemmerend werken als het gaat om ‘meedoen in spel’ en er is een professionaliseringstraject ontwikkeld om hen te ondersteunen die belemmeringen te overwinnen. Vervolgens is gekeken of die professionaliseringsaanpak uitvoerbaar en toepasbaar is in de kinderopvang, en of de verschillende betrokkenen vinden dat de aanpak ook echt leidt tot verbreding en verdieping van de interactievaardigheden voor spel, taal en denken.