Sport en kinderopvang

Sport en kinderopvang

2010 | NISB
Gratis

Omschrijving

Op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), heeft het ministerie van VWS in 2001 met een aantal landelijke sportbonden diverse malen gesproken over de mogelijkheden om sport en kinderopvang te combineren. Dat heeft geleid tot het landelijke project Sport en Kinderopvang van 2001 tot 2003. Gedurende het project is door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in samenwerking met het voormalige Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang voorlichting en ondersteuning gegeven aan sportverenigingen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. 

Halverwege het project, in juni 2002, is de eerste editie van het werkboek ‘Sport en Kinderopvang’ verschenen. Een werkboek dat is samengesteld om geïnteresseerde partijen te helpen bij het realiseren van kinderopvang in sportaccommodaties en waarin de eerste ervaringen zijn opgetekend van de projecten die toen in uitvoering waren. In de tweede versie van augustus 2004 zijn de meest actuele ontwikkelingen en ervaringen, zoals in die tijd bekend waren, verwerkt. In deze derde, geheel herziene uitgave van eind 2010 is de huidige wet- en regelgeving voor kinderopvang opgenomen en zijn de meest actuele ontwikkelingen en ervaringen verwerkt. Die zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd bij de kinderopvangorganisaties die een accommodatie huren van een sportvereniging en/of een sportaanbod realiseren in samenwerking met een sportvereniging. 

Het werkboek biedt informatie, schetst mogelijke dilemma’s en wijst vooral op de mogelijkheden om sport en kinderopvang te combineren.

Het werkboek bestaat uit drie delen. In het eerste deel ligt het accent op het geven van een totaaloverzicht. Deel 2 bevat per onderwerp inhoudelijke informatie die vooral bruikbaar is bij het opstellen en uitvoeren van een projectplan. In deel 3 zijn zes actuele voorbeelden van Sport en Kinderopvang beschreven. Bepaalde informatie is op verschillende plaatsen vermeld om de afzonderlijke onderdelen van het werkboek ook los van elkaar goed leesbaar te houden.

Het werkboek is in de eerste plaats bedoeld voor verenigingen (als vrijwilligersorganisaties), maar het is natuurlijk ook bruikbaar voor kinderopvangorganisaties, gemeenten en andere betrokkenen. Het doel van dit werkboek is verenigingen, kinderopvangorganisaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe projecten Sport en Kinderopvang.

Netwerkbureau Kinderopvang, Den Haag Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Ede