Sport & Bewegen ideeënboek

Sport & Bewegen ideeënboek

Gratis

Omschrijving

2014 staat bij de SWKGroep in het teken van Sport&Bewegen. Omdat wij sport, bewegen en gezonde voeding van groot belang voor kinderen vinden. De SWKGroep is actief in kinderopvang, buurtwerk en zorg. De ideeën in dit boek komen van de pedagogisch medewerkers op onze kinderopvanglocaties. 

Sport&Bewegen Iedereen weet dat voldoende lichaamsbeweging goed is voor de gezondheid, vooral voor kinderen. Bewegen prikkelt de hersenen en ontwikkelt de zintuigen. Door te sporten en te bewegen krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en discipline. Ook kunnen ze zich beter ontspannen en neemt hun concentratievermogen toe. Ze kunnen door sport en bewegen ook lekker hun energie kwijt. Tijdens het sporten, leren kinderen omgaan met winnen en verliezen en leren ze dat doorzetten soms helpt. Ze ontdekken wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. Zo ervaren kinderen dat er onderling verschillen zijn en dat dit niet erg is. Kortom; sporten en bewegen is leuk én belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 

De activiteiten In dit boek staan activiteiten voor binnen en buiten, voor verschillende leeftijden en met of zonder begeleiding. Bij iedere activiteit wordt dit aangegeven met icoontjes. Het icoontje ‘pedagogisch palet’ staat voor het ontwikkelingsuitgangspunt dat het meest van toepassing is voor die activiteit. Op bladzijde zeven wordt het pedagogisch palet verder uitgelegd. Achter in het boek vind je een overzicht met activiteiten per leeftijdsgroep.

Wij wensen alle kinderen (en ouders) heel veel speelplezier!