Samen verschillend: Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar

Samen verschillend: Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar

Gratis

Omschrijving

Wat willen we met de kinderopvang? Wat is diens opdracht? Waarom gaat daar zo veel geld in om?

In dit boek wordt duidelijk stelling genomen. De opdracht van de kinderopvang is een bijdrage te leveren aan een democratische samenleving waarin alle kinderen een plaats hebben. Ieder kind heeft een verhaal en met ieder kind komt een stukje samenleving binnen in de kinderopvang. Een thema als ‘samen verschillend’ – omgaan met diversiteit – hoort bij de kinderopvang wanneer de opvang wordt gezien als een voorziening die bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind en de kwaliteit van de samenleving. Kinderopvang is niet alleen een arbeids- marktinstrument, maar veronderstelt ook een visie op het kind en de zorg voor het kind. Kinderopvang is van alle kinderen.

Kwalitatieve waarden als participatie, democratie, sociale inclusie en respect voor diversiteit zijn belangrijke waarden op zichzelf. Economen redeneren graag in termen van economische groei, maar dat is niet voldoende. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van onze samenleving en daarin telt niet alleen het bruto nationaal product, maar gaat het ook om noties als solidariteit, veiligheid, gelijkheid en diversiteit. Het gaat dus niet alleen om economische groei en het gaat niet alleen om later. Voor kinderen en hun ouders gaat het ook om wat ze op dit moment al zijn: worden ze geaccepteerd zoals ze zijn en zijn ze welkom? In alle discussies lijkt me dit een heel belangrijk uitgangspunt. Een democratische samenleving begint bij het begin. Bij samen leven, samen spelen en samen doen. Goede kinderopvang, waarin ieder kind telt, speelt daarin een buitengewoon belangrijke rol.