Routemap voor een stelselherziening van de kinderopvang

Routemap voor een stelselherziening van de kinderopvang

Gijs van Rozendaal | 2024 | Het Kinderopvangfonds
Gratis

Omschrijving

Het Kinderopvangfonds is in 2007 gestart als goede doelenstichting met als missie het  verbeteren  van  de  kwaliteit  en  de innovatieve kracht van de kinderopvang vanuit het perspectief van kind en ouder. 
Op 25 januari neemt Het Kinderopvangfonds afscheid van de sector. In de afgelopen 17 jaar hebben wij alle middelen ingezet om de doelstelling dichterbij te brengen.  Een belangrijk aspect daarbij was de positionering van kinderopvang als zowel een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van kinderen als een belangrijk arbeidsmarktinstrument. 
Per 1 Januari 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd. Het Kinderopvangfonds heeft vanaf het begin twee omissies in deze wet onder de aandacht gebracht. De politiek koos ervoor om de tot dan toe geldende praktijk, van kinderopvang als primair een arbeidsmarktinstrument, in een wettelijk kader vast te leggen. De optie om elk kind toegang te geven tot kinderopvang is destijds niet in de wet geregeld. Ten tweede werd afgestapt van de, vóór de invoering van de wet, gangbare  directe  financiering naar een  systeem van toeslagen. 
Het is tijd dat een nieuw kabinet deze fouten hersteld. Er is in de loop der jaren een breed maatschappelijk draagvlak ontstaan om kinderopvang ook als instrument in te zetten voor de ontwikkeling van kinderen. Zo kunnen we elk kind een goede start meegeven om als zelfstandig burger een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Ook is helder geworden dat we af moeten stappen van het toeslagenstelsel in zijn huidige vorm. Het is aan een nieuw kabinet om met een visie te komen op de vraag hoe vorm en inhoud te geven aan de herinrichting van het stelsel. 
Als Kinderopvangfonds vinden wij het een mooie afsluiting om de partijen die een  nieuwe  coalitie  vorm  gaan  geven een  passend  afscheidscadeau mee  te geven. We doen dat in de vorm van een routemap voor een stelselherziening van de kinderopvang.