Praktisch instrument voor meer kwaliteit in de gastouderopvang

Praktisch instrument voor meer kwaliteit in de gastouderopvang

Productgroep KIDDO 6 2017
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

Voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang bestaan in Nederland al enkele jaren Kwaliteitsmonitoren waarmee opvangorganisaties hun eigen pedagogische kwaliteit kunnen meten en verbeteren. Voor de gastouderopvang bestond zo’n praktijkinstrument nog niet, maar dat gaat veranderen. Eind 2017 is de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang gereed en klaar voor gebruik door gastouders en gastouderbureaus. ‘Met dit instrument hebben gastouders handvatten om de kwaliteit van hun opvang te vergroten.’