Pedagogisch kader gastouderopvang

Pedagogisch kader gastouderopvang

Gratis

Omschrijving

Pedagogisch kader gastouderopvang is geen receptenboek om een goede duizendpoot te worden. Wel staat in dit boek veel informatie die een gastouder kan gebruiken om haar werk voor elkaar te krijgen. Een boek met voorbeelden, uitleg, tips en ideeën. Dit boek is ook geschreven voor de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Zij kan Pedagogisch kader gastouderopvang gebruiken bij het (nog) beter uitvoeren van haar taken. Zij is de spil tussen de ideeën en eisen van het gastouderbureau en de uitvoering door de gastouder.

In dit boek gaat het daarom ook over de inzet van bemiddelingsmedewerkers. Voor opleidingen is het handig dat alle pedagogische beroepskennis bij elkaar staat. En er is een groep mensen, zoals ouders en beleidsmakers, die graag méér willen weten over het werk van een gastouder. Wat hebben al die verschillende lezers aan Pedagogisch kader gastouderopvang? Praktische informatie, achtergrondkennis en inspiratiebron voor gastouders In de Wet kinderopvang (www.wetten.nl) staat dat een gastouder verplicht is om ‘verantwoorde kinderopvang’ aan te bieden. Daarmee wordt kinderopvang bedoeld die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving. Pedagogisch kader gastouderopvang geeft informatie over hoe een gastouder dat kan doen.

Daarvoor gebruiken we drie vragen als kapstok:

1 Wat hebben kinderen nodig?

2 Wat willen we bereiken in de gastouderopvang?

3 Wat doen we in de gastouderopvang?

Pedagogisch kader gastouderopvang biedt in de eerste plaats veel achtergrondinformatie over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Dat sluit aan op de vraag: Wat hebben kinderen nodig? Daarnaast krijgt de gastouder nieuwe praktische ideeën voor haar opvang en helpt het boek haar om kritisch naar haar eigen aanpak te kijken en om die aanpak te verbeteren.