Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang

Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang

2017 | © Bureau Kwaliteit Kinderopvang, 2017
Gratis

Omschrijving

Veel landen kennen al een pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang, als onderdeel van een professi­ oneel kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen (‘early childhood education and care’). Nederlandse pedagogische beroepskrachten kunnen sinds 2009 alleen gebruik maken van het Pedagogisch kader: vijf boeken voor de pedagogisch prak­ tijk, die door experts onbetwist als buitengewoon volledig en zeer praktisch toepasbaar worden beschouwd. Tot nu toe ontbrak het in Nederland echter aan een richtingge­ vend ‘academisch’ document voor aanbieders van kinderop­ vang en peuterspeelzaalwerk. Onder meer de OECD en de SER hebben gepleit voor de ontwikkeling van een pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de Nederlandse kinderop­ vangvoorzieningen. De OECD in haar review ‘Foundations for the future’ (2016), de SER in haar advies ‘Gelijk goed van start’ (2016).

Veel landen kennen al een pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang, als onderdeel van een professi­ oneel kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen (‘early childhood education and care’). Nederlandse pedagogische beroepskrachten kunnen sinds 2009 alleen gebruik maken van het Pedagogisch kader: vijf boeken voor de pedagogisch prak­ tijk, die door experts onbetwist als buitengewoon volledig en zeer praktisch toepasbaar worden beschouwd. Tot nu toe ontbrak het in Nederland echter aan een richtingge­ vend ‘academisch’ document voor aanbieders van kinderop­ vang en peuterspeelzaalwerk. Onder meer de OECD en de SER hebben gepleit voor de ontwikkeling van een pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de Nederlandse kinderop­ vangvoorzieningen. De OECD in haar review ‘Foundations for the future’ (2016), de SER in haar advies ‘Gelijk goed van start’ (2016).