Onderzoek naar tweetaligheid in peuterspeelzalen door de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoek naar tweetaligheid in peuterspeelzalen door de Universiteit van Amsterdam.

Productgroep BBMP 02.2017
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is de laatste tijd veel aandacht voor tweetalig onderwijs. Het aantal middelbare scholen waar tweetalig onderwijs wordt gegeven, neemt zienderogen toe. En ook steeds meer basisscholen bieden vroeg of versterkt tweetalig onderwijs aan. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, is vaak de gedachte. Ook tweetalige kinderopvang wordt op sommige plaatsen aangeboden. Een vraag waarop alle ouders graag antwoord willen is hoe de taalontwikkeling van hun kind verloopt bij een tweetalig aanbod. Naar het antwoord op die vraag is in 2016 een verkennend onderzoek verricht.