Onderzoek naar kinderopvang voor baby’s en peuters en tewerkstelling in Vlaanderen

Onderzoek naar kinderopvang voor baby’s en peuters en tewerkstelling in Vlaanderen

Landelijk Kenniscentrum LVB | 2023 | IDEA Consult & HIVA
Gratis

Omschrijving

Dit rapport kadert in een onderzoek naar kinderopvang voor baby’s en peuters en de link met tewerkstelling in Vlaanderen, uitgevoerd door IDEA Consult en HIVA in opdracht van het VIONAonderzoeksprogramma van het departement Werk en Sociale Economie. We starten met een beknopte situering van het onderzoek. 

Het voorzien van meer kwalitatieve kinderopvang dient verschillende doelen: het helpt bij de sociale en pedagogische ontwikkeling van het kind, helpt (jonge) ouders met het afstemmen van werk en gezin en kan helpen met activering zodat de zoektocht naar een baan of het volgen van een opleiding zorgelozer kan gebeuren en gezinnen hun inkomenspositie kunnen versterken. In het Vlaamse regeerakkoord staan ook engagementen om verder te investeren in kwalitatieve opvang: “We zorgen voor voldoende, toegankelijke en betaalbare kinderopvang met een goed evenwicht tussen de verschillende types kinderopvang en een mix van groepsopvang en gezinsopvang, zodat ouders zelf het opvangtype kunnen kiezen. [...]”