Meertaligheid in dagopvang. Een onderzoek naar de eff ecten van het gebruik van twee talen op het kinderdagverblijf

Meertaligheid in dagopvang. Een onderzoek naar de eff ecten van het gebruik van twee talen op het kinderdagverblijf

Gratis

Omschrijving

Meertaligheid is een kenmerk van de 21e-eeuwse maatschappij en meertaligheid wordt meer en meer gewaardeerd. In het onderwijs is dat zichtbaar in de grote belangstelling voor tweetalig onderwijs. Veel scholen in het voortgezet onderwijs bieden tweetalig onderwijs, en ook in het primair onderwijs is er meer en meer belangstelling voor vroeg vreemdetaalonderwijs. Dat geldt ook voor de kinderopvang. Dit was voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanleiding om een onderzoek uit te zetten naar de effecten van meertalig taalaanbod in de dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar. Aan het onderzoek namen tien instellingen deel, verspreid over 19 locaties door heel Nederland. Alle instellingen kozen voor Engels als vreemde taal naast het Nederlands (Duits en Frans mochten ook). Voorwaarde voor deelname was dat het taalaanbod in het Engels niet meer dan 50% van de tijd mocht beslaan en dat het taalniveau van de Engelssprekende pedagogisch medewerkers minstens B2 was (Europees Referentiekader voor Talen).