Manager van alles - Update

Manager van alles - Update

Betsy van de Grift | 2011 | 978 90 8850 225 5
Gratis

Omschrijving

In het boek Manager van Alles eerste druk in 2008, wordt voor het eerst in de geschiedenis van de kinderopvang de functie van middenmanager expliciet behandeld. Om te kunnen begrijpen wat de functie van het middenmanagement in de kinderopvang inhoudt, bleek het als eerste nodig te zijn om de functie te definiëren. Wat is het middenmanagement, wat doet ze en wanneer is de functie effectief? Dit ‘definiëren’ was gebaseerd op praktijkervaring, de theorie en visie van de schrijfster. Maar minstens zo belangrijk in Manager van Alles was het onderzoek onder bijna 200 middenmanagers zelf. Hoe beleefden zij hun functie, hun werk, zichzelf en hun collega’s?


Er is sinds die publicatie veel gebeurd. Het boek is veel gekocht en gelezen. Het bleek te voorzien in de impliciete behoefte van middenmanagers om eens stil te staan bij de eigen werkelijkheid. Maar ook bleek de aansluiting groot te zijn met de ontwikkeling van de organisaties; er werd op veel plaatsen gesleuteld aan de organisatielijnen. Het was daarom interessant om de enquête uit 2008, nu ruim twee jaar later, eens te herhalen. Zou er wat gebeurd zijn, veranderd zijn? En zo ja, wat dan? Inderdaad, er is veel gebeurd en er is zelfs veel veranderd; fascinerende, opmerkelijke verschuivingen hebben plaatsgevonden in de kinderopvangorganisaties, zo blijkt uit het onderzoek van 2011. Vandaar dus deze ‘UPDATE 2011’!

 

  • In hoofdstuk 1 ‘Wat is er gebeurd sinds 2008’, wordt toegelicht wat de publicatie heeft betekend en wat de gevolgen waren.
  • In hoofdstuk 2 ‘Verklaring en duiding van het veranderingsproces’ wordt een historisch en organisatiekundig kader aangereikt voor de gesignaleerde veranderingen.
  • In hoofdstuk 3 ‘Tweede meeting onderzoek’ worden de resultaten, van het herhaalde onderzoek onder middenmanagers, januari 2011, bekendgemaakt.
  • Tot slot, hoofdstuk 4 is een nieuw essay, speciaal voor deze update geschreven: To BE or To DO.