Lerenderwijs: Samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

Lerenderwijs: Samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

IJsbrand Jepma Marije Boonstra | 2014 | Reed Business Education, Amsterdam
Gratis

Omschrijving

In dit boek lees je hoe je de pedagogische kwaliteit van je kinderopvangorganisatie kunt vergroten door een lerende organisatie te worden. Samen leren en werken binnen het team, je als organisatie al lerend ontwikkelen en openstaan naar buiten toe, dat zijn de centrale thema’s van dit boek. Hoewel de kinderen – om wie het in de kinderopvang draait – hier op het eerste gezicht minder centraal staan dan in de verschillende delen van het Pedagogisch kader, zijn zij juist de belangrijkste reden om energie te steken in de lerende organisatie. Werken aan een lerende organisatie komt namelijk uiteindelijk ten goede aan de kinderen en hun ouders.

In de eerste plaats is dit boek gemaakt voor het middenmanagement van de kinderopvang, leiding- gevenden in de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, die een begin willen maken met de lerende organisatie. Zij krijgen praktische handvatten om de bestaande pedagogische praktijk te verfijnen, te verbreden of te verdiepen met kennis en inzichten uit de lerende organisatie. In dit boek wordt vooral gesproken over ‘organisaties’, waarin leidinggevenden meestal leidinggeven aan een of meer locaties. Afhankelijk van de reikwijdte en autonomie van je baan kun je voor ‘organi- satie ‘ook ‘locatie’ lezen.