Lerende netwerken in Utrecht

Lerende netwerken in Utrecht

Productgroep BBMP 04.2017
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een lerend netwerk is een duurzame vorm van professionalisering. Het werken in lerende netwerken is een nieuwe vorm van leren, waarin collectief leren centraal staat naast de reeds bestaande individuele vormen van professionalisering. In Utrecht leren pedagogisch medewerkers en leerkrachten permanent samen met en van elkaar rond thema’s uit het Utrechts Kwaliteitskader.