Landelijke Jeugdmonitor 2020

Landelijke Jeugdmonitor 2020

2020 | www.cbs.nl
Gratis

Omschrijving

In deze uitgave van het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor presenteert het CBS voor de dertiende keer een overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland. Hierin wordt aan de hand van een aantal maatschappelijke thema’s aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. Hierbij komt ook de demografische situatie in Caribisch Nederland aan bod. Het Jaarrapport is samengesteld door het CBS en wordt bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Om de toename van het aantal jongeren met jeugdhulp in beeld te brengen, is in dit rapport gekeken hoeveel nieuwe jongeren in de afgelopen jaren jeugdhulp kregen en hoe lang jongeren jeugdhulp ontvingen. Verder laat het rapport zien dat het percentage jonge kinderen in een bijstandsgezin in de afgelopen jaren is gedaald, net als het percentage leerlingen op het vmbo. Ook het percentage als verdachte geregistreerde jongeren nam tot 2018 af, om op basis van voorlopige cijfers in 2019 weer iets toe te nemen. Het drankgebruik onder jongeren is onveranderd sinds 2014. Nieuw in deze editie is nader onderzoek door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) naar trends in het gebruik van speciale onderwijsvoorzieningen.

In dit Jaarrapport worden voornamelijk ontwikkelingen tot en met het jaar 2019 beschreven. De impact van COVID-19 op de jeugd komt in deze editie daarmee vrijwel niet aan de orde. Wel blijkt uit het rapport dat het percentage jongeren met betaald werk tot 2019 steeg, maar na het uitbreken van de coronacrisis aanzienlijk is gedaald. Welke gevolgen COVID-19 heeft voor andere thema’s als onderwijs, veiligheid en welzijn is nu nog niet te overzien. Er staat wel vast dat het monitoren van deze thema’s onverminderd relevant blijft.

De onderliggende cijfers van deze publicatie zijn terug te vinden op de website Landelijke Jeugdmonitor. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te voorzien van cijfers over de situatie van de Nederlandse jeugd. Om inzicht te krijgen in het gebruik van de Landelijke Jeugdmonitor door gemeenten, en de informatiebehoefte, komt in dit rapport ook een rondgang langs een aantal gemeenten aan bod.