Kansenongelijkheid neemt eerder toe dan af

Kansenongelijkheid neemt eerder toe dan af

Productgroep BBMP 3 2018
Hans Schwartz | 2018
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De rubriek BBMP-Forum staat open voor bijdragen van lezers en andere deskundigen uit het veld. Op deze pagina’s bepleit Hans Schwartz van het CAOP zijn stelling dat in kindvoorzieningen, zoals de brede school en het kindcentrum, inclusie (weer) voorop zou moeten staan. Zijn pleidooi komt voort uit de constatering dat de kansenongelijkheid onder kinderen eerder toeneemt dan afneemt. Hij vraagt zich af of en in hoeverre de trend van alsmaar verdergaande differentiatie en personalisering de veroorzaker is.