Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

2016
Gratis

Omschrijving

Deze hygiënerichtlijn is geschreven voor alle medewerkers en beroepskrachten die werkzaam zijn in kinderdagverblijf, peuterspeelzalen of buitenschoolse opvang. De belangrijkste hygiëne-normen zijn in deze richtlijn op een rij gezet.


1.1 Doel van de richtlijn
Elke medewerker moet hygiënisch kunnen werken. U vindt in dit document zowel richtlijnen en normen over hygiëne, schoonmaak, ziektebeelden en randvoorwaarden die direct te maken hebben met de uitvoering van het werk. Als u zich houdt aan de normen uit deze richtlijn, beperkt u het risico op het verspreiden van infectieziekten onder de kinderen en medewerkers.
De onderwerpen over binnen- en buitenmilieu en zonnebrand zijn verwijderd uit deze richtlijn.

Informatie over binnen- en buitenmilieu kunt u vinden in een apart document te vinden op de website van het LCHV, www.lchv.nl. Informatie over zonveiligheid en zonnebrand vindt u op de website van het KWF, www.kwf.nl.


1.2 Leeswijzer
In deze richtlijn heten de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang samen een “kindercentrum”. Iedereen die op een kindercentrum werkt heet in de tekst “beroepskrachten” en de houders of managers heten “leidinggevende”.
Elk hoofdstuk en elke paragraaf begint met een korte inleidende tekst. Hierin leest u waarom het onderwerp belangrijk is. Daarna volgt een opsomming van de hygiënenormen eventueel gevolgd met tips of adviezen.