Het effect van het gedrag van baby’s op de psychische gezondheid van hun moeder

Het effect van het gedrag van baby’s op de psychische gezondheid van hun moeder

Productgroep Ouderschapskennis 2009-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Oorspronkelijke titel: The effect of infants' behaviour on maternal mental health. Het artikel verscheen eerder in J. Raphael-Leff (red.) (2003). Parent-Infant Psychodynamics: Wild Things, Mirrors and Ghosts, pp 262-267. London, Philadelphia: Whurr.

Voor de meeste vrouwen betekent moeder worden een positieve ervaring. Inderdaad is uit onderzoek in Edinburgh gebleken dat het krijgen van een kind uit psychiatrisch oogpunt een beschermend effect heeft (Miller, 1989).

Het onderzoek vergeleek de mate van depressie na verschillende gebeurtenissen zoals bevalling, verlies van werk, en een op zichzelf staande neutrale of positieve gebeurtenis anders dan een bevalling. Het bleek dat een bevalling qua invloed het dichtst lag bij de neutrale of positieve gebeurtenis, en dat vrouwen na een recente bevalling minder angstig en depressief waren dan verwacht.