Handreiking voor gemeenten: lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen

Handreiking voor gemeenten: lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen

Gratis

Omschrijving

De handreiking is gemaakt voor wethouders door wethouders, voor ambtenaren door ambtenaren en geeft antwoord op de vraag hoe meer samenhang te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. Deze handreiking vat ervaringen samen en helpt gemeenten bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren.