Handreiking sekse, gender & seksuele diversiteit

Handreiking sekse, gender & seksuele diversiteit

2021 | Kenniscentrum Rutgers
Gratis

Omschrijving

In deze handreiking worden de begrippen sekse, gender en seksuele diversiteit uitgelegd en wordt achtergrondinformatie gegeven over LHBTI+ (lesbisch, homo, bi+, transgender en intersekse) thema’s en vragen die voor kinderen of ouders belangrijk kunnen zijn. Ook worden tips gegeven hoe hier in de klas aandacht aan te besteden en mee om te gaan. Er staan verwijzingen in naar lessen uit het lespakket Kriebels in je buik. Tot slot worden online bronnen genoemd voor meer informatie of hulp voor leerkrachten, leerlingen en ouders.