Gooi het maar in mijn pet!

Gooi het maar in mijn pet!

Productgroep KIDDO 1 2022
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Uitdrukkingen en zegswijzen kunnen nogal wat verwarring opleveren. Zeker voor autistische kinderen, maar ook voor kinderen voor wie het Nederlands niet hun moedertaal is. In dit artikel vind je een aantal praktische tips om in de buitenschoolse opvang (bso) aan de slag te gaan met uitdrukkingen en zegswijzen én een aantal uitgewerkte voorbeelden uit het boek Gooi het maar in mijn pet!.