Flexibiliteit en inzetbaarheid Alles over de jaarurensystematiek in de Kinderopvang

Flexibiliteit en inzetbaarheid Alles over de jaarurensystematiek in de Kinderopvang

Gratis

Omschrijving

Waarom deze folder?

De kinderopvangbranche blijft aan verandering onderhevig. Ouders vragen om variëteit en meer arrangementen. Om hier op in te springen is behoefte aan meer variaties in roostering. In deze behoefte voorziet de cao Kinderopvang door de mogelijkheid te bieden om binnen een organisatie een jaarurensystematiek te hanteren. Met behulp van de jaarurensystematiek is het mogelijk om pieken en dalen in het aanbod van kinderen op te vangen. Kort gezegd biedt de jaarurensystematiek meer ruimte voor werkgevers bij de inzet van personeel en vraagt deze regeling meer flexibiliteit van het personeel. Deze ruimte voor de werkgever is uiteraard niet onbeperkt. Er moet namelijk rekening worden gehouden met de kwaliteitsregels maar ook met wetgeving omtrent arbeids- en rusttijden en met individuele afspraken met werknemers.

Voor werknemers zijn er ook voordelen aan te wijzen van de jaarurensystematiek. De jaarurensystematiek kan een halt toe roepen aan de in sommige gevallen doorgeslagen flexibilisering. Omdat de werknemers met een vaste arbeidsomvang flexibeler kunnen werken, kan er minder behoefte zijn aan andere vormen van flexibele inzet. Als er binnen de organisatie goede afspraken gemaakt worden krijgen werknemers de kans om te werken op voor hen gunstige momenten. Daarnaast kunnen werknemers ook flexibel werken zonder gebruik te maken van de jaarurensystematiek. In deze folder wordt ingegaan wat een redelijke toepassing is van flexibiliteit in een arbeidsovereenkomst en hoe een balans kan worden gecreëerd tussen werk en ander werk of werk en privé. In deze toelichting wordt ingegaan op de flexibiliteit binnen en buiten de jaarurensystematiek.

Er wordt ingegaan op hoe de jaarurensystematiek werkt en hoe hier in de praktijk mee moet worden omgegaan. De toelichting is geactualiseerd als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid en er zijn al dan niet fictieve voorbeelden toegevoegd om een en ander te verduidelijken