Financiële ontwikkeling: Sector kinderopvang 2005-2020

Financiële ontwikkeling: Sector kinderopvang 2005-2020

2022 | Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang
Gratis

Omschrijving

De financiële ontwikkeling van de sector kinderopvang wordt sinds begin 2000 gemonitord middels een jaarlijks sectorrapport. Tot en met 2003 werd dit uitgevoerd door accountantsorganisatie PWC. Het inzicht werd onder andere vergaard om te kunnen bepalen wat de effecten zouden zijn van de invoering van de Wet kinderopvang op de financiële positie van de sector. Sinds 2004 stelt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang het rapport samen. 

Het sectorrapport geeft over al die jaren inzicht in de effecten van verschillende ontwikkelingen op de financiële positie van de sector. Denk hierbij onder andere aan de effecten van de invoering van de Wet kinderopvang (2005), de stevige groei van de sector in de jaren 2005 tot 2010, de gevolgen van de economische crisis in de periode 2010-2014, het herstel van de sector vanaf 2015 tot nu en meest recent de gevolgen van Covid-19. 

De sector staat weer voor een nieuwe periode. De arbeidsmarkt is krap en de vraag naar kinderopvang groeit, mede doordat steeds meer mensen meer uren werken. De groei en de duurzaamheidsopgave vraagt de sector om te investeren in de huisvesting, terwijl de bouwprijzen sterk stijgen. Het regeerakkoord spreekt de ambitie uit om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek en een hogere vergoeding voor ouders. Ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de inhoudelijke en financiële ontwikkeling van de sector. Daar waar het expertisecentrum Kinderopvang belangrijk werk verricht met betrekking tot de pedagogische kwaliteit, richt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang zich op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de huisvesting. Drie belangrijke pijlers voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de sector. 

Om een langer termijn beeld te krijgen van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang heeft het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang een meerjaren overzicht samengesteld van kengetallen van een aantal jaren in de periode 2005 tot en met 2020. Deze kengetallen komen voort uit de aanwezige databestanden over die jaren. 

Heb je vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem contact op via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 – 130 56 83. 

Namens het team van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang. Martin van Osch