De toekomst van ons onderwijs

De toekomst van ons onderwijs

Productgroep BBMP 03.2020
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De coronacrisis kan weleens een doorbraak betekenen. Een doorbraak in het besef dat opvang en onderwijs sámen het aanvullende pedagogische opvoedmilieu vormen, naast de ouders. Dat opvang en onderwijs beiden essentieel zijn voor de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning van ouders in hun taak als primaire opvoeder.