De ontmannelijking van de man

De ontmannelijking van de man

Productgroep PIP 1 - 2001
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Opvoeden met de biologische stroom méé in plaats van tegen de biologische stroom in.

Voor ouders maakt het verschil of een baby een jongen of een meisje is. Zijn jongens en meisjes verschillend? Moeten we daar rekening mee houden in de opvoeding? Of is dat seksistisch?

We moeten niet van jongens meisjes proberen te maken of andersom.
Soms lijkt het er in de huidige maatschappij wel op dat mannen geen mannen mogen zijn. De vrouwelijke moraal domineert. Dat komt omdat onze maatschappij erg talig is geworden en volslagen op communicatie is gericht en dat is de sterke kant van vrouwen.
Vrouwen geven tegenwoordig vaak de boodschap aan mannen dat ze vooral niet man moeten zijn. Aan
de ene kant eisen ze vrouwelijk gedrag – praten en zorgen –, aan de andere kant juist mannelijk gedrag, zeker wanneer ze zich in gevaar bevinden.