De NCKO-Kwaliteitsmonitor

De NCKO-Kwaliteitsmonitor

9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

Hét instrument waarmee kinderdagverblijven zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen.

Er wordt veel gesproken over de kwaliteit in de kinderopvang van nul tot vier jaar, onder andere waar het de interactievaardigheden van de groepsleiding in de omgang met kinderen betreft. Maar ook de aanwezigheid en kwaliteit van onder andere spelmateriaal en meubilering zijn bepalend voor de kwaliteit van de dagelijkse ervaringen van de kinderen. Ook structurele kwaliteitskenmerken zoals groepsgrootte, staf-kindratio en de opleiding en training van pedagogisch medewerkers spelen een rol. De vraag is alleen hoe je die kwaliteit kunt meten.

De NCKO-Kwaliteitsmonitor is een praktisch instrument waarmee kinderopvangorganisaties zelf de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in kaart kunnen brengen. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om de kwaliteit te beoordelen van de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, van de leefomgeving en de structurele kwaliteit. Door de monitor toe te passen krijgt men snel inzicht in wat de sterke en zwakkere kanten van de kinderopvangorganisatie zijn en op welke concrete punten de pedagogische kwaliteit (verder) verbeterd kan worden.

De ontwikkeling van de NCKO-Kwaliteitsmonitor werd financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De laatste versie van De Stabiliteitsmeter kunt u ook hier downloaden.

Kijk ook op www.kinderopvangonderzoek.nl

Overhandiging NCKO-Kwaliteitsmonitor
Professor Louis Tavecchio overhandigt De NCKO-Kwaliteitsmonitor aan Attie Hendriksen van MOgroep Kinderopvang en Ileen Purperhart van de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang.

Recensie & artikel Management Kinderopvang (december 2009)
Recensie NBD Biblion

128 blz