De maatschappelijke positie van tekort aan de vrouw en het kinderdagverblijven

De maatschappelijke positie van tekort aan de vrouw en het kinderdagverblijven

Gratis

Omschrijving

Waarom dit onderzoek?
Hoewel tot voor kort in de publiciteitsmedia in alle talen gezwegen werd over het bestaan van kinderdagverblijven telt Nederland wel degelijk een aantal van deze instituten. De laatste tijd zijn deze dagverblijven in verband met de tweede emancipatiegolf sterk in de belangstelling komen te staan. Dat deze kinderdagverblijven vrijwel nooit adverteren kan twee oorzaken hebben:
a.  er zijn lange wachtlijsten; ergo er is een tekort aan kinderdagverblijven;
b. de typisch vaderlandse norm ”een moeder hoort thuis, bij haar kinderen". Een werkende moeder zal tegenwoordig niet zomaar een "ontaarde" of "slechte" moeder genoemd worden maar een echt goede moeder is zij toch ook weer niet. Het is echter de vraag of moeders altijd de beste opvoeders zijn! Deze vraag is echter nog steeds een heet hangijzer. Met het onder b. genoemde normatieve aspekt zal het onderzoek zelf zich niet bezig houden. Het is een bekend feit dat veel vrouwen graag zouden willen werken als zij hun kinderen konden laten verzorgen.

Het is echter de vraag of moeders altijd de beste opvoeders zijn! Deze vraag is echter nog steeds een heet hangijzer. Met het onder b. genoemde normatieve aspekt zal het onderzoek zelf zich niet bezig houden. Het is een bekend feit dat veel vrouwen graag zouden willen werken als zij hun kinderen konden laten verzorgen