De maatschappelijke en pedagogische opdracht van de kinderopvang

De maatschappelijke en pedagogische opdracht van de kinderopvang

Gratis

Omschrijving

De maatschappelijke kinderopvang staat voor kinderopvang die toegankelijk is voor álle kinderen in Nederland. En als wij zeggen álle, dan bedoelen we ook echt: alle. Ongeacht het inkomen of werk van ouders. Want ieder kind heeft talent maar niet ieder kind krijgt dezelfde kansen op een goede toekomst. Ieder kind is welkom in maatschappelijke kinderopvang. Door samen op te groeien, leren kinderen al heel jong dat het vanzelfsprekend is om te zorgen voor elkaar, voor de natuur en voor de wereld waarin we wonen. Om rekening te houden met en respect te hebben voor anderen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ontwikkelen door samen te spelen met andere kinderen. Onze pedagogische professionals zien, begeleiden en stimuleren kinderen waardoor ze groeien en zelfvertrouwen krijgen. Zo bereiden we hen voor op de wereld van morgen. Maatschappelijke kinderopvang biedt hiermee een sterke pedagogische basis. We staan als pedagogisch partner naast ouders. Onze opvang sluit aan bij wat de buurt, wijk of omgeving vraagt en aanreikt. Zo bieden wij ieder kind en iedere ouder wat het nodig heeft en is kinderopvang voor elk kind dichtbij, waar het ook opgroeit. Om dat te bereiken werken we intensief samen met iedereen die belangrijk is voor het kind; van de ouders en de school, tot jeugdhulp, sport, cultuur, jeugdwerk en de gemeente. Toekomstgericht en altijd samen met anderen.