Dashboardmonitor: Pedagogische praktijk

Dashboardmonitor: Pedagogische praktijk

Productgroep BBMP 3 2018
Simon Hay | 2018
4,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als je de kwaliteit van je kinderopvang wil verbeteren dan heb je beslist profijt van de observaties van ‘externe rapporteurs’. Meer nog heb je aan de informatie van eigen ‘interne rapporteurs’. Hoe mooi zou het zijn als kinderopvangorganisaties zelf hun kwaliteit zouden kunnen beoordelen en de resultaten zouden kunnen delen met toezichthouders of ouders? Of, nog mooier, als ze zichzelf kunnen vergelijken met collegaorganisaties?