Biodiversiteit in en rondom de kinderopvang

Biodiversiteit in en rondom de kinderopvang

2022 | Stichting Groen Cement en Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang
Gratis

Omschrijving

In opdracht van Stichting Groen Cement en Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang is in 2021 door twee studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein, Beau Biesboer en Maxime ten Brundel, een onderzoek gedaan naar de waarde van biodiversiteit voor de kinderopvang. 

De studenten hebben in hun rapport het onderzoek als volgt verwoord: “In samenwerking met Hogeschool van Hall Larenstein, Stichting Groen Cement en Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang is er een onderzoek gestart naar het verhogen van de biodiversiteit als extra stap in het ‘vergroenen’ van de kinderopvang. Er is nog relatief weinig bekend over het thema biodiversiteit in de kinderopvang. Dat natuur goed is voor de gezondheid en welzijn van mensen is al door veel onderzoek bewezen. Maar wat levert biodiversiteit op in deze context? Wat betekent biodiversiteit precies en hoe kun je dit het best bewerkstelligen?” 

In juni 2021 hebben de studenten het rapport opgeleverd. Een waardevol document vol met kennis over biodiversiteit en wat dit kan betekenen voor de sector Kinderopvang. Dit rapport is als basis gebruikt voor het ontwikkelen van deze handreiking.

In deel 1 van de handreiking vind je de conclusies uit het onderzoeksrapport, waarbij antwoord wordt gegeven op de bovenstaande vragen. In deel 2 is een stappenplan opgenomen waarmee je de biodiversiteit rondom de locatie kunt verhogen. Met instemming van de studenten is in bijlage 1 het volledige theoretisch onderzoek uit het rapport overgenomen. De overige bijlages bevatten aanvullende informatie waarnaar in de desbetreffende hoofdstukken wordt verwezen.