BBMP 05.2017

BBMP 05.2017

Productgroep BBMP 05.2017
2017
12,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

THEMA: Digitaal ‘Digitaal’ is in de kinderopvang een breed begrip. Software, administratiepakketten, planningen, ze horen bij de gewone bedrijfsvoering. Maar digitaal heeft ook z’n pedagogische invalshoeken, zoals bij digitale leesboeken voor peuters. En dan komt er ook nog nieuwe privacywetgeving op ons af, waar de kinder opvang ‘iets’ mee moet.Voor al deze onder werpen vindt u inspiratie in deze BBMP. Inspiratie kunt u ook halen uit het artikel over de kleur van Zwarte Piet. Hoewel de herfst nog nauwelijks is begonnen, zijn veel kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen al volop bezig met voorbereidingen op Sinterklaas. Wat is de kleur van Piet? Het is een vraag die tegenwoordig altijd boven deze voorbereidingen hangt. We nemen u mee in hoe u aan alle discussies een eind kunt maken

4 Privacy fi rst | Er moet in de kinderopvang nog heel wat gebeuren om te voldoen aan de strenge eisen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018. De tijd dringt. Maar de beide brancheorganisaties in de kinderopvang maken zich niet heel druk. | Wilma Schepers
12 De ict-omgeving van Korein | Kinderopvangorganisatie Korein heeft alle administratieve processen en de communicatie met ouders in één ict-omgeving geplaatst. Vanuit deze omgeving wordt informatie aan de verschillende doelgroepen beschikbaar gesteld, afhankelijk van functionaliteit en behoefte. Dat vergt wel veel aandacht voor privacyaspecten. | Aart Verschuur
18 Tweejarige schermzombies? | Zijn digitale middelen ook geschikt voor tweejarigen? Bij stichting Kinderopvang 
 Nijmegen (KION) is onderzocht óf en op welke manier tweejarigen overweg kunnen met de tabletversie van Samenslimspellen. | Marieke Boelhouwer, Marijn van Dijk en Mireille Aarts
22 Hoe kom ik eଏ ciënt af van Zwarte Piet? | In Utrecht hebben kinderopvang, peuterspeelzalen en een deel van het basisonderwijs defi nitief afscheid genomen van het zwart van Piet. Zonder veel ophef. Dit is gebeurd via speciale dialoogavonden, waar medewerkers met elkaar in gesprek gingen over Zwarte Piet. Een handleiding. | Aart Verschuur
38 Digitale verteltechnieken | Tablets spelen een steeds belangrijker rol in het dagelijks leven van jonge kinderen. Jeanet Bus toont aan hoe digitale middelen kunnen worden ingezet bij activiteiten van peuters, zoals het luisteren naar verhaaltjes. | Jeanet Bus
En verder…
27 De directeur > Corona Koek: Digitaal bloed.
32 NVTK/VTOI > Lida Schepers: Fusie NVTK en VTOI is impuls voor professioneel toezicht.
34 Boeken > Clarine de Leve: Over kinderboek ‘Hoe Piet kleur kreeg’.
36 Forum > Sharon Gesthuizen: Oproep aan het nieuwe kabinet.
43 Pact Column > Anki Duin en Gerdi Mey knecht: De PACT-meter als praktisch zelfevaluatie-instrument.
44 Signalementen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service