BBMP 05.2015

BBMP 05.2015

Productgroep BBMP 05.2015
2015
12,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

THEMA: Van kinderopvang naar onderwijs en vice versa De samenwerking met onderwijs, al dan niet in een integraal kindcentrum, lijkt onontkoombaar. Die verzuchting hoor je in de kinderopvang steeds vaker. In het onderwijs bezint twee derde van de schooldirecties zich op overname van of samenwerking met kinderopvang. De vrees van veel kinderopvangondernemers dat ‘het onderwijs’ het dan voor het zeggen krijgt, lijkt niet geheel ongegrond. Als het om de educatieve ontwikkeling van peuters gaat, wil in ieder geval de Onderwijsraad dat de regie bij het onderwijs komt te liggen. Samenwerken, integreren, overnemen, allemaal onder het motto van ‘De doorgaande lijn’. De deus ex machina van het onderwijs, of toch niet? 

4 Waarom geen nationaal curriculum onderwijs & kinderopvang? Interview met de Onderwijsraad over haar advies ‘Een goede start voor het jonge kind’ | Wilma Schepers
10 De ontwikkelingen gaan in 2015 héél snel Het onderwijs heeft heel veel aandacht voor het ikc | Aart Verschuur
16 De doorgaande lijn, het wat, het hoe en het waarom Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang | Wilma Schepers 

Over hoe belangrijk interne professionalisering is De relatie tussen structurele en proceskwaliteit is geen lineaire relatie. De relatie is complexer en er blijken modererende factoren een rol te spelen, zoals werkervaring en professionalisering. Deze modererende factoren maken dat een relatie soms tegengesteld kan zijn aan wat je intuïtief verwacht. | Pauline Slot

EN VERDER...
15 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Nieuw en Anders versus Goed en Beproefd…
22 Boeken > Clarine de Leve: Nieuwe instrumenten voor het beoordelen van pedagogische kwaliteit
24 NVTK > Lida Schepers: Professionalisering van het intern toezicht
27 De directeur > Corona Koek: Is het alleen de toon die de muziek maakt?
33 Pact Column> Anki Duin en Gerdi Meyknecht: Zorg dat je daar bent waar kinderen zijn
34 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service