BBMP 04.2017

BBMP 04.2017

Productgroep BBMP 04.2017
2017
12,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

THEMA: Het Utrechtse verhaal Utrecht is op het gebied van kinderopvang de meest versnipperde stad van Nederland. Maar liefst zestig kinderopvangorganisaties zijn er actief. Dat maakt het voor de gemeente niet makkelijker om beleid voor het jonge kind te ontwikkelen. Met gastredacteur Ans van Hoof (ex-directeur van kinderopvang Ludens) nemen we in deze BBMP de Utrechtse situatie onder de loep. In Utrecht is alle voorschoolse educatie tot nu toe uitbesteed aan peuterspeelzaalorganisatie Spelenderwijs Utrecht. De Utrechtse kinderopvang voelt zich buitengesloten en wil meer worden betrokken bij het kindbeleid van de gemeente. In andere artikelen aandacht voor ikc-vorming en de Utrechtse Educatieve Agenda. En een groot succes zijn in de domstad de ‘lerende netwerken’ voor professionals in onderwijs en opvang, maar hoe blijvend zijn deze? Daarnaast uitgebreid aandacht voor kinderopvang in achterstandswijk Overvecht.

4 Harmonisatie in Utrecht | Zes Utrechtse kinderopvangorganisaties vragen met een position paper aandacht van de gemeente Utrecht. Zij klagen over een ongelijk speelveld. Alle vve-subsidies gaan naar peuterspeelzaalorganisatie Spelenderwijs, maar de Utrechtse kinderopvang ziet liever een kindvolgend budget. | Aart Verschuur
10 Ikc-vorming | Brede scholen kwamen in Utrecht slecht van de grond. De ervaring leerde dat ‘naast elkaar’ in de loop van de tijd gewoon ‘naast elkaar’ bleef. Dit heeft alle betrokken partijen tot het inzicht gebracht dat de ontwikkeling van ikc’s van onderaf moet gebeuren. | Wilma Schepers
14 Werken in een achterstandswijk | Kinderdagverblijf Hummeltje in het Utrechtse Overvecht viert dit jaar haar 40ste verjaardag. Hummeltje heeft de wijk zien vollopen met achterstandskinderen en wil graag meer betekenen voor ze. Maar als kinderdagverblijf besta je alleen voor werkende tweeverdieners en die zijn er in Overvecht niet veel. | Aart Verschuur
20 Lerende netwerken | Een nieuwe vorm van leren, waarin collectief leren centraal staat naast bestaande individuele vormen van professionalisering. In Utrecht leren pedagogisch medewerkers en leerkrachten permanent samen met en van elkaar. | Anke van Keulen
24 Succesvol samenwerken met jeugdhulp | Ouders in Den Haag zijn blij met de samenwerking tussen jeugdhulp en kinderopvang, waarmee kinderen met problemen binnen de reguliere kinderopvang worden ondersteund. De gemeente Den Haag is ook positief en streeft naar een aanbod van ‘passende kinderopvang’. | Melle Dotinga
28 Coachen in de kinderopvang | Vanaf 2019 moet elke kinderopvangorganisatie vanuit de wet IKK verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. Zij moeten pedagogisch medewerkers ‘coachen on the job’. Hoe je dit als organisatie aanpakt, kan erg verschillen. | Wilmie Colbers
RUBRIEKEN...
9 De directeur > Corona Koek: Alleen in harmonie kun je komen tot geslaagde harmonisatie
27 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: WWR-advies mosterd na de maaltijd.
31 bdKO > Lida Schepers: Boardroom dynamics. Over het spel van macht en invloed.
34 Boeken > Maria Jongsma: Zes manieren om af te kicken als je verslaafd bent aan organiseren.
36 Kindermishandeling > Josine Holdorp en Su’en Verweij-Kwok: Interview met Jessie Thevenet, beleidsregisseur bij de gemeente Amersfoort.
38 Wetenschap > Roxanna Camff erman: Over effectieve opvoedingsinterventies bij kinderen met overgewicht.
43 Pact Column > Anki Duin en Gerdi Mey knecht: Terugkijken op drie jaar PACT. En vooruit kijken, met een nieuwe toolkit.
44 Signalementen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service.