BBMP 03.2015

BBMP 03.2015

Productgroep BBMP 03.2015
2015
12,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

THEMA: Toezicht in de toekomst Asscher presenteerde zijn Nieuwe Toezicht voor de kinderopvang. De sector herkent zich wel in de ambities van Asscher. Niet alleen de ondernemers, ook ouders, en - niet onbelangrijk - de toezichthouders en handhavers. BBMP ging voor u op zoek: hoe wordt de discussie gevoerd in het veld, hoe is de praktijk, welke ontwikkelingen zijn er? In vijf artikelen gaan we dieper op de kwestie in. | Wilma Schepers, gastredacteur is Josette Hoex van het NJi.

4 Een goed gesprek over toezicht&- handhaving. Amsterdamse houders zijn blij met de GGD en de gemeente | Wilma Schepers
8 De beste voorbereiding op de sprint | Lodewijk Asscher
10 Zacht op relatie, hard op inhoud. Op controle met GGD-inspecteur Annemarie van Alst | Aart Verschuur
14 GGD GHOR Nederland ziet spannende tijd met vertrouwen tegemoet. Een interview met Mireille Gemmeke, projectleider toezicht kinderopvang | Erik Riemens
16 De inspectiepet past ons allemaal! De ontwikkeling van het Veldinstrument Observatie Pedagogisch Domein | Josette Hoex
19 Ouders over inspectie en rapportage van de GGD | Maria Jongsma
26 Op weg naar ‘bewust bekwaam’ handelen Pedagogen van KION zijn enthousiast over het project waarin zij in drie jaar de pedagogische kwaliteit waarborgen en verbeteren. Centraal in de aanpak staat de ‘aandachtsfunctionaris pedagogiek’. Er wordt gemeten, geobserveerd, geëvalueerd en de verbeterpunten worden aangepakt. | Sylvia Deneer 

EN VERDER...
21 De directeur > Corona Koek: Vrouwen aan de top
22 Boeken > Marianne van Duuren: De wijsheid van de minderheid
24 NVTK > Wat verdient een bestuurder?
29 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Over rondpompen en verspillen van geld…
30 Wetenschap > Paul Leseman, Saskia van Schaik & Mariëtte de Haan: Positieve selectie-eff ecten
35 Pact Column> Anki Duin en Gerdi Meyknecht: De best opgeleide professionals voor het jonge kind!
36 Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar