BBMP 02.2017

BBMP 02.2017

Productgroep BBMP 02.2017
2017
12,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

THEMA:professionalisering Voor een organisatie is het belangrijk steeds zicht te hebben op ‘Doen wij de goede dingen’ en ‘Doen wij ze goed? In deze BBMP vindt u een gevarieerd scala aan onderwerpen die te maken hebben met de professionalisering van leidinggevenden in kindcentra. Over professionele identiteit, wetenschappelijk onderzoek op de werkvloer, leiderschap, het belang van monitoring en evaluatie, levenslang leren, framing en het verbinden van zorg aan onderwijs en kinderopvang. Daarnaast aandacht voor de commotie over de mogelijke herverdeling van middelen voor bestrijding van onderwijsachterstanden bij peuters en leerlingen. Iedereen is boos op het nu demissionaire kabinet, dat wil bezuinigen op vve-gelden. Terwijl het Centraal Bureau voor de Statistiek juist méér achterstandskinderen heeft gevonden. En natuurlijk aandacht voor het rapport van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang. We spreken met twee leden van de taskforce over hun eigen idealen en visie op de ontwikkeling van werkelijk geïntegreerde kindcentra.

4 Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang | Pauline Schellart (Kober Groep) en Ewald van Vliet (Lucas Onderwijs) maken deel uit van de taskforce. Zij zijn doeners op het gebied van samenwerking in het kindcentrum. | Aart Verschuur
10 Wetenschappers op de werkvloer | Kinderopvang BINK werkt samen met de Universiteit van Utrecht. De wetenschappers krijgen kijk op de pedagogische praktijk en de kinderopvang ziet baat bij de professionalisering van medewerkers. Een artikel over wederzijds enthousiasmeren en inspireren. | Wilma Schepers
16 Het belang van professionele identiteit | Manon Ruijters is hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij weet alles over professionele identiteit en organisatieontwikkeling. Over het veranderend vak van pedagogisch medewerker heeft zij een diepgravend gesprek met | Walter Hardenberg
20 Krachtig leiderschap | Leidinggevenden van kindcentra vertellen over hun ervaringen met het aansturen van een interprofessioneel team. Om drempels te overwinnen is lef en creativiteit nodig | Onno Hoorn
24 Het belang van monitoring en evaluatie Actuele informatie is onontbeerlijk voor de kinderopvang om serieus te kunnen werken. En serieus te worden genomen | Josette Hoex 28 Herverdeling vve-gelden? | Het CBS vindt opeens twee keer zoveel kinderen met een mogelijke onderwijsachterstand. Moeten de budgetten nu ook verdubbeld? Stakeholders slaan de handen ineen en vinden van wel. | Aart Verschuur
RUBRIEKEN...
9 De directeur > Corona Koek: Een leven lang leren en professionaliseren.
33 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Onderwijsachterstanden: wat mag het kosten?
34 Boeken > Marianne van Duuren: Denk niet aan een roze olifant. Onzichtbaar overtuigen met framing.
36 bdKO > Lida Schepers: Kijk vooruit en benut de kansen!
38 Wetenschap > Folkert Kuiken en Jill Goeman: Onderzoek naar tweetaligheid in peuterspeelzalen door de Universiteit van Amsterdam.
43 Pact Column > Anki Duin en Gerdi Meyknecht: Zorg verbinden aan onderwijs en opvang.
44 Signalementen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service.