Babyhandreiking: Tips voor werken aan de educatieve kwaliteit met 0-2-jarigen

Babyhandreiking: Tips voor werken aan de educatieve kwaliteit met 0-2-jarigen

2021 | LKK
Gratis

Omschrijving

Het gaat goed met de Nederlandse kinderopvang. Dit blijkt uit onderzoek van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). We komen overal in Nederland voorbeelden tegen van groepen waarin op een hoogkwalitatieve manier met de allerjongsten gewerkt wordt.

Het onderzoek laat ook verschillen zien. Zo is in de baby-opvang de emotionele kwaliteit hoog, terwijl de educatieve kwaliteit voor 0-2 jaar nog ruimte voor verbetering laat zien.1 Daarom hebben Sardes en de Universiteit Utrecht deze praktische handreiking geschreven. Met tips voor pedagogisch medewerkers die de educatieve opvangkwaliteit van baby’s en dreumesen willen verbeteren. Zowel in horizontale als verticale groepen.

De tips zijn ingedeeld in vier categorieën: 1. Bewegingsruimte en inrichting 2. Vroege taalondersteuning 3. Ondersteunen van exploratie en spel 4. Contact maken tussen kinderen