Arbeidsmarktprognoses kinderopvang

Arbeidsmarktprognoses kinderopvang

2022 | ABF Research 2022
Gratis

Omschrijving

Het coalitieakkoord voorziet in een substantiële verhoging van de overheidsvergoeding voor kinderopvang voor werkende ouders. Dit leidt tot een toename van het aantal kinderopvanguren dat ouders wensen af te nemen en daarmee tot een stijging van de arbeidsvraag en de personeelstekorten binnen kinderopvang.

Om de stijging in de arbeidsvraag en de personeelstekorten inzichtelijk te maken zijn twee scenario’s doorgerekend:
1. Een basisscenario zonder de gevolgen van het coalitieakkoord (‘beleidsarm’);
2. Een scenario waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van het coalitieakkoord (‘beleidsrijk’)

In het beleidsarme scenario stijgt het verwacht aantal uren dagopvang en BSO met respectievelijk 11% en 5% als gevolg van demografische ontwikkelingen. In het beleidsrijke scenario is de stijging respectievelijk 29% en 35% door een combinatie van demografische ontwikkelingen en de voorgenomen beleidswijzigingen.