Achtergrond vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Achtergrond vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Gratis

Omschrijving

De afgelopen jaren zijn er veel kinderen met een vluchtelingenachtergrond ingestroomd in de kinderopvang. Sommige van hen hebben zelf oorlogssituaties en de vlucht meegemaakt, andere zijn in het kader van gezinshereniging gekomen of zijn in Nederland geboren maar hebben ouders die gevlucht zijn. Voor de leesbaarheid noemen we ze in deze brochure vluchtelingenkinderen. 


Om als pedagogisch medewerker de vluchtelingenkinderen en hun ouders zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en te ondersteunen is het handig om iets te weten over de achtergrond van deze gezinnen. Waarom zijn zij gevlucht? 
Hoe was de situatie in het land van herkomst op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang? En wat maakt het lastig om in een land met andere waarden en normen je kind op te voeden? 

Als je informatie leest over het land van herkomst wil dat natuurlijk niet zeggen dat deze zaken voor alle gezinnen op die manier golden en gelden. Er bestaan enorme verschillen tussen gezinnen uit hetzelfde land, net zoals bij Nederlandse gezinnen. 
• Ga daarom altijd open, geïnteresseerd en zonder vooroordelen met ouders in gesprek.
• De ouder met wie je praat kun je als informant gebruiken om meer over zijn achtergrond te weten te komen. Denk dus niet dat de kennis die je hebt over het land of de
cultuur ‘de waarheid’ is bij alle gezinnen.

Informatie over herkomstlanden:

  • Eritrea
  • Irak
  • Syrië
  • Iran
  • Afganistan