Aard en intensiteit van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang

Aard en intensiteit van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang

Gratis

Omschrijving

Intensieve samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang wordt in toenemende mate noodzakelijk geacht om kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn te kunnen bieden. Ondanks alle maatschappelijke aandacht voor dit vraagstuk is wetenschappelijke kennis over het onderwerp echter nog zeer beperkt.

Het doel van deze studie is daarom om meer inzicht te krijgen in de aard van de interprofessionele samenwerking (IPS) tussen kinderopvang en basisonderwijs en de knelpunten die hierbij een rol spelen. Een meervoudige casestudy bij zestien kindcentra is uitgevoerd om de aard en intensiteit van IPS te onderzoeken. 

Via twee dataverzamelingsmethoden, een focusgroepinterview met medewerkers en individuele interviews met leidinggevenden van beide sectoren, zijn data verzameld. Voor de analyse van gegevens is een analysemodel ontwikkeld, gebaseerd op een gevalideerd model uit de gezondheidszorg. Resultaten laten zien dat IPS een multidimensioneel construct is: IPS vindt gelijktijdig met verschillende intensiteiten plaats. Zeven van de twaalf subdimensies bevinden zich op het niveau van coöperatie. Een lage intensiteit van IPS is gevonden binnen de normatieve dimensie. Uit analyse van de knelpunten blijkt dat er een grote mate van ongelijkheid bestaat tussen de samenwerkingspartners en dat dit belemmerend is voor intensivering van IPS.