PIP 22 - 2004

PIP 22 - 2004

2004

Omschrijving

Buiten spelen met beleid

Buiten spelen met beleid

Buiten spelen kan niet zomaar overal. Er moet veilige ruimte zijn, weg van druk verkeer en niet in de buurt van water. Daarom zijn goede speelruimtes belangrijk. De toestellen moeten veilig zijn.
Een goed beleid vanuit de gemeente over de inrichting en het onderhoud van speelruimtes is belangrijk. Belangrijk voor de kinderen, maar ook voor hun ouders en voor de buurt.
Meer info
3,90
Cliché's zijn cool

Cliché's zijn cool

In september ging de film Cool in première, geregisseerd door de onlangs vermoorde Theo van Gogh. In deze film komt een thema aan de orde dat de Nederlandse samenleving in toenemende mate bezighoudt: jeugdcriminaliteit en dan voornamelijk de criminaliteit die Marokkaanse jongeren voor hun rekening nemen. Alie Weerman, psychologe, bespreekt de film, de clichés en de boodschap.

Meer info
3,90
Cultuurverschillen en jonge kinderen

Cultuurverschillen en jonge kinderen

In december 1999 schreef ik De Blik van de Yeti, een boek over de opvoeding van jonge kinderen in een context van respect voor diversiteit. Maar intussen is de actualiteit erg veranderd; een nieuwe flinkheid lijkt het oude pleidooi voor tolerantie te hebben vervangen. Hoe relevant is nu nog het theoretisch kader dat dit boek schetste over het omgaan met cultuurverschillen in de kinderopvang en de onderbouw van de basisschool?

Meer info
1,90
De wetenschap als loverboy

De wetenschap als loverboy

Pedagogiek en jeugdzorg in tijden van wetenschap 7
De tijden van wetenschap, die in deze serie ter discussie staan, laten wetenschap een rol spelen die soms haaks staat op het streven naar emancipatie van de mens. Het verlichtingsideaal van defilosoof Immanuel Kant om mensen zélf te laten denken staat aan de wieg van de moderne wetenschappen. Mensen laten het denken echter makkelijk over aan de wetenschap en laten zichvervolgens verleiden door de aantrekkelijke producten die de wetenschap ons steeds weer voortovert. Uiteraard moet de wetenschap zich hiertegen verzetten. Martine Delfos trekt in haar bijdrage aan de serie dan ook ten strijde tegen het vele misbruik dat in onze tijd van de wetenschapgemaakt wordt. Zij ontmaskert de wetenschappelijke loverboy die de wetenschap als instrument gebruikt om de onwetende cliënt te manipuleren.

Meer info
3,90
Ik ben een montessoriaan in hart en nieren

Ik ben een montessoriaan in hart en nieren

Er zijn niet zoveel leerkrachten in het basisonderwijs die vol enthousiasme de pensioengerechtigde leeftijd halen. Erica van Gelder wel. Ze werkte – uiteindelijk ook als directeur – op een montessorischool in Zoetermeer; een school met 38 medewerkers die met ruim 500 leerlingen in 20 groepen werkten. Bas Levering sprak met haar over wat haar al die jaren bleef boeien.
Meer info
3,90
Inspiratie en motivatie

Inspiratie en motivatie

‘Mijnheer, ik ben op zoek naar een baan in het onderwijs. Ik werk nu in een bedrijf en zou graag met kinderen willen werken.’Deze vraag is bovenschools manager Abdelkarim Salihi de afgelopen jaren verschillende keren voorgelegd. Meestal ging hij er niet op in als bleek dat de betrokkene geen enkele leservaring had. Toch heeft hij de afgelopen jaren voor de islamitische school Al-Iman in Almere een tweetal zijinstromers aangenomen. Wat motiveert deze mensen om als zij-instromers te werken en hoe vergaat het hun tijdens een opleidingstraject?
Meer info
3,90
Natuur voor kinderen

Natuur voor kinderen

De leefwereld van kinderen verandert sterk. Toenemende verstedelijking leidt ertoe dat zij in hun directe woonomgeving steeds minder in aanraking komen met natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling. Hoe kunnen we meer ruimte scheppen voor natuur en kinderen?

Meer info
3,90