PIP 131

PIP 131

2023

Omschrijving

06 Mariëtte Lusse ‘Pas als de basis op orde is en de stress weggenomen, kunnen andere zaken aan bod komen’
12 Stel pedagogisch vakmanschap centraal
20 Traumasensitief onderwijs in de praktijk
30 Theater over prestatiedruk bij kinderen
38 We zijn onze voornaam
43 De brugfunctionaris als spin in het web

& verder....3 Redactioneel 17 In de jeugdhulp 18 Kunststukjes 25 Generatie M 26 Nieuw! Kinderrechten 28 iPiP 35 Vergeten woorden, vergeten praktijken? 36 Nieuw! Schilderen met licht 48 Warm aanbevolen 53 Koops over onderzoek 54 Agenda + Volgende keer + Service 56 Opvoeden op school

Theater over prestatiedruk bij kinderen

Theater over prestatiedruk bij kinderen

De theatervoorstelling ‘U.P.’ (Under Pressure) gaat over prestatiedruk bij kinderen in groep 8. De voorstelling maakt de belevingswereld van het kind invoelbaar, waardoor het publiek met educatieve en pedagogisch professionals zich geraakt voelt en in actie wil komen. De theatervoorstelling met nabespreking is ontwikkeld vanuit het project ‘Opgroeien en opvoeden in een prestatiemaatschappij’ van het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst, verbonden aan Fontys Pedagogiek.

Meer info
4,95