KIDDO 2 2023

KIDDO 2 2023

2023

Omschrijving

In dit nummer

06 Voorkomen is beter dan genezen!
26 Vroegsignalering is beter voor later
30 Financieel gezond ondernemen als gastouder, hoe doe je dat?
38 Laat elkaar eens los!
40 Veilig opgroeien
59 Voorkomen is beter dan geduld verliezen

& verder…

11 Ruimte voor het meertalige kind op de groep
16 Samen is het sleutelwoord
20 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Ouders als partner in de kinderopvang
22 Column: Een goede start
24 Vakliteratuur
28 Muziekcolumn: Na-aap
36 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: De sterren van de Otters!
44 Kinderboeken
51 KIDDOpraat
52 Huidhonger
56 Als pedagogisch professional maak jij het verschil!
59 Preventie van knap lastig gedrag van kinderen
62 Tien tips voor bewegen tijdens mediagebruik
64 Vroegsignalering in de kinderopvang
69 Podcast tips
70 Nee zeggen mag
78 Veilig opgroeien met vallen en opstaan
81 KIDDO Voorleesdossier
90 Met kinderen praten over wensen en grenzen
94 Veiligheid; het kind fysiek en emotioneel in balans
102 Volgende keer & Colofon

Als pedagogisch professional maak jij het verschil!

Als pedagogisch professional maak jij het verschil!

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas nog steeds heel geregeld voor en hebben vaak ernstige gevolgen voor kinderen. Eigenlijk weten we het allemaal wel, maar zijn we ons er ook werkelijk voldoende van bewust?

Meer info
3,95
Column | Een goede start

Column | Een goede start

Bij SKSG Kinderopvang werken de pedagogisch medewerkers in de basis bewust en preventief om (beginnende) problemen bij kinderen te voorkomen en/of in te dammen. Het is belangrijk dat kinderen in samenspraak met ouders krijgen wat ze nodig hebben. Zo kunnen ze zichzelf worden en een goede start maken op de basisschool.

Meer info
Gratis
Financieel gezond ondernemen als gastouder, hoe doe je dat?

Financieel gezond ondernemen als gastouder, hoe doe je dat?

Bij het runnen van een eigen gastouderopvang komt heel wat kijken. Buiten de dagelijkse opvang ben je druk met het bedenken van activiteiten en uitjes, inrichting en schoonmaak van je opvangruimte, administratie, nascholing en werving van nieuwe gezinnen. Kortom, je bent een echte ondernemer. Met alle vrijheid die daarbij hoort én met de financiële risico’s vandien. Want wat als jij uitvalt of de opvang om een andere reden tijdelijk dicht moet? Hoe bescherm je jezelf tegen financiële tegenslag?

Meer info
3,95
Huidhonger

Huidhonger

Hoewel we in de massagebranche het woord ‘huidhonger’ al jaren gebruiken, kreeg het vooral aandacht tijdens het eerste jaar van de coronacrisis. Maar inmiddels horen we er niets meer over. Het lijkt erop dat het in deze tijd niet meer aan de orde is. Niets is minder waar.

Meer info
3,95
KIDDO nr. 2 (2023): Preventie - Complete editie

KIDDO nr. 2 (2023): Preventie - Complete editie

In dit nummer

06 Voorkomen is beter dan genezen!
26 Vroegsignalering is beter voor later
30 Financieel gezond ondernemen als gastouder, hoe doe je dat?
38 Laat elkaar eens los!
40 Veilig opgroeien
59 Voorkomen is beter dan geduld verliezen

& verder…

11 Ruimte voor het meertalige kind op de groep
16 Samen is het sleutelwoord
20 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Ouders als partner in de kinderopvang
22 Column: Een goede start
24 Vakliteratuur
28 Muziekcolumn: Na-aap
36 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: De sterren van de Otters!
44 Kinderboeken
51 KIDDOpraat
52 Huidhonger
56 Als pedagogisch professional maak jij het verschil!
59 Preventie van knap lastig gedrag van kinderen
62 Tien tips voor bewegen tijdens mediagebruik
64 Vroegsignalering in de kinderopvang
69 Podcast tips
70 Nee zeggen mag
78 Veilig opgroeien met vallen en opstaan
81 KIDDO Voorleesdossier
90 Met kinderen praten over wensen en grenzen
94 Veiligheid; het kind fysiek en emotioneel in balans
102 Volgende keer & Colofon

Meer info
14,95
Met kinderen praten over wensen en grenzen

Met kinderen praten over wensen en grenzen

Hoe laat je weten dat je iets prettig vindt? En wat je juist níét wilt? Philippine van der Goes en Dr. Karin Middelburg schreven het boek Maar HOE dan?! Je lichaam is van jou dat helpt om samen met kinderen te praten over wensen en grenzen. Want als je goed JA kunt zeggen, kun je ook makkelijker NEE zeggen wanneer je iets niet wilt. Zeker met betrekking tot je lichaam, is dat heel belangrijk.

Meer info
3,95
Muziekcolumn- Na-aap

Muziekcolumn- Na-aap

In mijn persoonlijke visie op leren, worden de volgende elementen steeds belangrijker: leergebieden in verbinding aanbieden, bewegend leren, humor, eigenaarschap, interactie en natuurlijk (gezien mijn achtergrond als muziekdocent) aan muziek koppelen. Mijn liedje Na-aap (uit liedjes-doeboek De Operapiraat) en de onderstaande activiteiten erbij zijn daarvan een goed voorbeeld.

Meer info
Gratis
Nee zeggen mag

Nee zeggen mag

Wanneer is lichamelijk contact gewenst en wanneer niet? Wat doe je als je geen kus wilt geven of je piemel niet wilt laten zien?

Meer info
3,95
OKIDDO 0 t/m 4 jaar: Ouders als partner in de kinderopvang

OKIDDO 0 t/m 4 jaar: Ouders als partner in de kinderopvang

Ouders en pedagogisch medewerkers hebben een gemeenschappelijk doel in de kinderopvang: een blij kind dat op de opvang volop geniet en zich goed ontwikkelt. Ouders en pm’ers nemen een gelijkwaardige positie in en gaan een partnerschap aan wanneer het kind naar de kinderopvang komt. Op dat moment moeten verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden worden afgestemd tussen de professional en de ouder(s).

Meer info
2,95
Okiddo voor 4 /m 12 jaar: De sterren van de Otters!

Okiddo voor 4 /m 12 jaar: De sterren van de Otters!

‘Wij zijn met z’n allen in Hollywood! In Hollywood wonen echte sterren!’ Rian, pedagogisch medewerkster van de groep de Otters bij SDK Kinderopvang spreekt met een mysterieuze stem. De kinderen zitten met z’n allen aan tafel voor het fruitmoment en kijken allemaal direct nieuwsgierig naar Rian. ‘Jullie zijn ook echte sterren, onze Ottersterren! Ja toch?!’ roept ze enthousiast. De kinderen juichen allemaal bevestigend!

Meer info
2,95
Ruimte voor het meertalige kind op de groep

Ruimte voor het meertalige kind op de groep

Als opleider PEB (Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching) zie ik veel beelden uit de praktijk van de kinderopvang en het onderwijs. Daarin zijn meertalige kinderen rijk vertegenwoordigd. Vaak zie ik in beeld dezelfde patronen en gedragingen van kinderen die niet begrepen worden.

Meer info
3,95
Samen is het sleutelwoord met kinderen,

Samen is het sleutelwoord met kinderen,

Samen spelen, samen lezen, samen opruimen… ‘Samen’ is het sleutelwoord volgens Ikram Busayatun, pedagogisch medewerker bij de Dynamo voorschool De Vrijbuiter in Amsterdam. Volg daarnaast de interesses van een kind, luister naar een kind en stimuleer de zelfstandigheid van een kind. Op die manier lever je een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van ieder kind.

Meer info
3,95
Tien tips voor bewegen tijdens mediagebruik

Tien tips voor bewegen tijdens mediagebruik

Kinderen overschrijden steeds vaker richtlijnen voor mediagebruik. Overmatig gebruik van digitale media en te weinig beweging op jonge leeftijd kan slaap en taalontwikkeling negatief beïnvloeden en overgewicht en bijziendheid in de hand werken.

Meer info
3,95
Van stoeien kun je leren. Laat elkaar eens los!

Van stoeien kun je leren. Laat elkaar eens los!

Iedere pm’er kent het wel: fysiek en stoeiend spel door middel van duwen, trekken, slaan en schoppen. Is het nodig om dit gedrag af te keuren en te corrigeren? Of voorziet stoeiend spelen in een behoefte en kunnen kinderen er wat van leren?

Meer info
3,95
Veilig opgroeien

Veilig opgroeien

Hoe creëren we op ons kinderdagverblijf, bso of school een sfeer waarin we twijfel en onmacht bespreekbaar kunnen maken: als collega’s onder elkaar, als ouders ten aanzien van ons, en wij ten aanzien van ouders?

Meer info
3,95
Veilig opgroeien met vallen en opstaan

Veilig opgroeien met vallen en opstaan

VeiligheidNL gelooft dat een goede balans tussen het beschermen en versterken van een kind cruciaal is voor de ontwikkeling. Dus niet alleen risico’s vermijden, maar kinderen ook met risico's leren omgaan. Door hier in te investeren, neemt de kans op een ongeval af. Bij hele jonge kinderen ligt de nadruk op beschermen, naarmate het kind zich verder ontwikkelt verschuift het accent steeds meer naar versterken.

Meer info
3,95
Veiligheid. Het kind fysiek en emotioneel in balans

Veiligheid. Het kind fysiek en emotioneel in balans

Wanneer je je als kind beschermd en gewenst voelt door je opvoeders en de omgeving waarin je opgroeit, geeft dat een gevoel van veiligheid. Veiligheid bepaalt in hoge mate je functioneren: hoe je denkt, hoe je je voelt en hoe je doet.

Meer info
3,95
Voorkomen is beter dan geduld verliezen

Voorkomen is beter dan geduld verliezen

Het begeleiden van kinderen houdt in dat je als pedagogisch professional veel oog moet hebben voor de individuele begeleidingsbehoeften van kinderen. Dat is best een hele klus! Welke tips kunnen jou helpen bij het voorkomen van lastig gedrag op de groep?

Meer info
3,95
Voorkomen is beter dan genezen!

Voorkomen is beter dan genezen!

Preventief werken betekent zo vroeg mogelijk de best passende omgeving en omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van kinderen. Dat is niet makkelijk. Elke kind en elke situatie is immers uniek.

Meer info
3,95
Vroegsignalering in de kinderopvang

Vroegsignalering in de kinderopvang

Vroegsignalering en preventie zijn tegenwoordig belangrijke thema’s in de kinderopvang. Congressen, trainingen en workshops richten zich op omgaan met kinderen met opvallend gedrag. We leren om beter te signaleren om kinderen zo vroeg mogelijk de juiste hulp te bieden.

Meer info
3,95
Vroegsignalering is beter voor later

Vroegsignalering is beter voor later

Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Dit geldt voor ieder kind. Soms zie je gedrag waarbij je vermoedt dat er iets aan de hand is. Gedrag dat mogelijk wijst op ontwikkelingsproblematiek of voortkomt uit een traumatische ervaring of moeilijkheden thuis.

Meer info
3,95