BBMP 6 2019

BBMP 6 2019

2019

Omschrijving

ICT in de kinderopvang

BBMP 6 2019 (compleet nummer)

BBMP 6 2019 (compleet nummer)

In dit nummer:

 • Expertisecentrum kinderopvang?
 • Van begroten naar forecasten
 • Governancecode kinderopvang 2019
 • Leergang schooldirecteuren
 • Interview met Ton Leeggangers
 • Discussie over het Oberon-rapport
 • Eerst reguleren, dan dereguleren
 • De Rekenmeester
 • De Directeur
 • bdKO
 • Pact Column
 • Boeken
 • Wetenschap
 • De Kantelaar
 • Signalementen
Meer info
9,95
Discussie over het Oberon-rapport

Discussie over het Oberon-rapport

In zijn column in Management Kinderopvang van juli 2019 zet BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma grote vraagtekens bij uitkomsten van het Oberon-rapport ‘Samenwerking in Beeld 2’. Het AD meldt over het rapport dat een kwart van de basisscholen is ‘samengesmolten’ met kinderopvang. Dit is aantoonbaar onjuist. Jellesma legt uit.

Meer info
3,90
Eerst reguleren, dan dereguleren

Eerst reguleren, dan dereguleren

Ed Buitenhek heeft gelijk en tóch moet het anders. In zijn column Kwaliteit, regeldruk en kleinere aanbieders, in het vorige nummer van BBMP, zet Ed vraagtekens bij het initiatiefwetsvoorstel dat GroenLinks, PvdA en SP hebben aangekondigd tegen winstuitkeringen in de kinderopvang. Ed laat één kant van de medaille zien, Geert de Wit een andere.

Meer info
3,90
Expertisecentrum kinderopvang

Expertisecentrum kinderopvang

De sector heeft behoefte aan kennis en autoriteit, daarom moet er een expertisecentrum pedagogische kwaliteit kinderopvang komen. Dat vindt Yvette Vervoort, directeur van Bureau Kwaliteit Kinderopvang. BKK wordt vanaf januari opgeheven. Maar wordt het nog op te richten instituut van ons allemaal of van de leden, de betalers?

Meer info
3,90
Governancecode kinderopvang

Governancecode kinderopvang

Deze zomer is de nieuwe governancecode voor de kinderopvang gepresenteerd aan de verenigingen van kinderopvangbestuurders (bdKO) en toezichthouders in de kinderopvang (VTOI-NVTK). We spreken met de makers en verzamelden reacties

Meer info
3,90
Interview met Ton Leeggangers

Interview met Ton Leeggangers

‘Waartoe voeden wij op in deze tijd? Met die vraag moeten wij, professionals in de jeugdketen, ons bezighouden.’ Ton Leeggangers van Wij zijn JONG doet een appel op collega-bestuurders om samen de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Wat heeft de jonge generatie nodig?

Meer info
3,90
Leergang schooldirecteuren

Leergang schooldirecteuren

Worden we straks gedomineerd door het onderwijs, omdat in vrijwel alle gevallen de ikc-directeur uit het onderwijs komt? Raken we de expertise over het jonge kind kwijt? De aandacht voor de brede
ontwikkeling? Het afgelopen jaar heb ik veel leidinggevenden uit kinderopvang en onderwijs ontmoet. Dan komt dit vraagstuk regelmatig naar voren.

Meer info
3,90
Van begroten naar forecasten

Van begroten naar forecasten

Niet meer werken met traditionele begrotingen, maar vooruitkijken en direct bijsturen. We kunnen in de kinderopvang leren van sectoren die voorlopen op onze manier van bedrijfsvoering. Het alternatief voor het jaarlijkse begrotingsprincipe is forecasten.

Meer info
3,90