BBMP 5 2018

BBMP 5 2018

2018

Omschrijving

THEMA: WERKGELUK

BBMP 5 2018 (compleet nummer)

BBMP 5 2018 (compleet nummer)

In dit nummer:

 • Iedereen gelukkig
 • De business of business is happiness
 • Het werkgeluk van de millennial
 • Sturen op de menselijke Maat
 • De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Nieuwe Kijk op Kinderopvang?
 • Regelrust en stelselstabiliteit Dubbelinterview met Tamara van Ark en Sharon Gesthuizen
 • Forum > Marjolein Lantinga: Kabinetsreactie op Taskforce is gemiste kans
 • Forum > Maaike Vaes: Een ‘outstanding return’ voor kinderopvang?
 • Samen leren in een superdiverse kinderopvang
 • De directeur > Corona Koek: Vaccinaties
 • Europees samenwerken aan kwaliteit
 • Forum > Nathalie Camacho en Sanne Bosmans: Stop met stress en werkdruk
 • Boeken > Marianne van Duuren Da’s gek!
 • Forum > Ans Vermeulen: Ouderbetrokkenheid 4.0
 • Pact > Anki Duin & Gerdi Meyknecht: Je haalt zo veel meer voldoening uit je werk
 • Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden
Meer info
12,95
De business of business is happiness

De business of business is happiness

Een gelukkige organisatie worden is eenvoudiger dan je denkt. En het loont de moeite. Het is wel een proces, een cultuuromslag die je er niet zomaar op een blauwe maandag doorheen jast. Het resultaat: nieuwsgierigere en gemotiveerdere medewerkers die langer blijven, creatiever en productiever zijn, zich minder vaak ziek melden met een lager ziekteverzuim tot gevolg, grotere klanttevredenheid en betere bedrijfsresultaten. Wie wil dat nou niet, maar hoe doe je dat?

Meer info
4,95
Het werkgeluk van de millennial

Het werkgeluk van de millennial

De huidige jonge professionals hebben tijdens hun opvoeding de boodschap 'be happy' meegekregen. Gelukkig zijn in wat je doet is belangrijker dan zekerheid, stabiliteit en status. Dat legt een hoge druk op deze jonge werknemers, maar niet minder op hun werkgevers. Werkgevers hebben er belang bij dat hun werknemers gelukkig zijn, niet in de laatste plaats omdat ‘een zinvolle bijdrage leveren’ een belangrijk element is van het geluksgevoel. Geluk ligt binnen handbereik als organisatiedoelen en persoonlijke doelen samenvallen.

Meer info
4,95
Iedereen (werk)gelukkig

Iedereen (werk)gelukkig

Nooit eerder was (werk)geluk zo aanwezig als maatschappelijk vraagstuk. Gelukkige werknemers zijn betere werknemers. Daar is veel wetenschappelijke evidentie voor. Wat maakt medewerkers gelukkig? En wie is er in deze zucht naar happiness verantwoordelijk voor wat?

Meer info
4,95
Stop met stress en werkdruk

Stop met stress en werkdruk

De rubriek BBMP-Forum staat open voor bijdragen van lezers en andere deskundigen uit het veld. Op deze pagina’s doen Nathalie Camacho en Sanne Bosmans een oproep vanuit hun hart om de ervaren werkdruk en de stress die op dit moment in alle lagen in de sector heersen in de kiem te smoren. Om echt van betekenis te zijn voor alle baby’s die op dit moment in de kinderopvang zitten en te zorgen voor de innovatie die hard nodig is, is er ontspanning en rust nodig. Niet alleen bij de pedagogisch medewerkers, maar ook bij de coaches, (locatie)managers, directie en bestuurders. Nathalie en Sanne begeleiden voornamelijk directie en managers in hoe zij door te werken vanuit rust en liefde zorgen voor de broodnodige kwaliteitsslag in de babyopvang.
 

Meer info
4,95
Sturen op de menselijke maat

Sturen op de menselijke maat

Nu de economie boost, bedrijfsresultaten stijgen en budgetten voor hrm weer aangevuld kunnen worden, verleggen veel organisaties en bedrijven de focus naar werkgeluk. Tegelijk wordt de arbeidsmarkt krapper, moeten medewerkers behouden blijven en stellen jonge medewerkers andere eisen aan hun werkomgeving. Alle reden voor een cursus werkgeluk.

Meer info
4,95