BBMP 3 2019

BBMP 3 2019

2019

Omschrijving

THEMA: DUURZAAMHEID

Aandacht voor duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met duurzaamheid. Met die gedachte doen al 150 scholen in Nederland mee aan Eco-Schools, een internationaal programma voor duurzaamheid op school. Ook ikc De Geluksvogel in Maastricht is serieus aan de slag gegaan met het thema duurzaamheid.

Meer info
4,95
BBMP 3 2019 (compleet nummer)

BBMP 3 2019 (compleet nummer)

In dit nummer:

 • Energiebesparen geen rocket science
 • Kinderdagverblijf van leem en stro
 • Eco-ikc in Maastricht
 • Liefde voor het binnenklimaat
 • Goede kinderopvang vraagt om goede gebouwen
 • Op weg naar een ikc in Amersfoort
 • Cao-onderhandelingen
 • Gelijke kansen voor alle kinderen
 • De Rekenmeester
 • De Directeur
 • PPINK
 • Pact Column
 • Boeken
 • Wetenschap
 • De Kantelaar
 • Signalementen
Meer info
14,95
Dagverblijf van leem en stro

Dagverblijf van leem en stro

Het Aardehuis in Culemborg is het eerste kindcentrum in ons land dat is gerealiseerd met strobouw. En wellicht het eerste kindcentrum waar het binnenklimaat op orde is zonder ingrijpende installaties.

Meer info
4,95
Energiebesparen is geen rocket science

Energiebesparen is geen rocket science

Als het gaat over energiebesparing worden daar vaak moeilijke termen en afkortingen bij gebruikt. Zo moeten gebouwen BENG zijn, aan een lage EPC-eis voldoen en liefst een lage energieprestatiecoëfficiënt hebben. Ondanks alle moeilijke begrippen kan het beste begonnen worden bij de eenvoudige energiebesparende maatregelen.

Meer info
4,95
Gelijke kansen voor alle kinderen

Gelijke kansen voor alle kinderen

Op de Erika Mann Grundschule (voor onderwijs en buitenschoolse activiteiten) in Berlijn zijn theater, musical, zingen en cabaret net zo belangrijk als taal en rekenen. Deze school is een van de praktijkvoorbeelden op de conferentie Creating Opportunities, die Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) in Berlijn organiseerde.

Meer info
4,95
Goede kinderopvang vraagt om goede gebouwen

Goede kinderopvang vraagt om goede gebouwen

Huisvesting is één van de middelen die organisaties tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goede kinderopvang aan te bieden. Een hulpmiddel hierbij is het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang.

Meer info
4,95
Integraal, maar nog niet collectief

Integraal, maar nog niet collectief

Het is handig als ikc’s georganiseerd zijn binnen één rechtspersoon. Juristen Jorn de Bruin en Jochem Streefkerk bespreken de arbeidsvoorwaardelijke positie van ikc- medewerkers en de overlap tussen de verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten. Daarbij bieden zij een doorkijk naar denkbare oplossingen.

Meer info
4,95
Liefde voor meten en weten

Liefde voor meten en weten

De één loopt met een koffer met 15.000 euro aan meetapparatuur je lokaal of groepsruimte binnen. De ander plaatst een sensor met handige gebruiksapp, à 79 euro. Arie den Hartog van AirTeq en Ferdie van de Winkel van QualiAssure vullen elkaar goed aan. Ze zijn allebei gespecialiseerd in monitoring van en advies over het binnenklimaat in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs.

Meer info
4,95
Op weg naar een ikc in Amersfoort

Op weg naar een ikc in Amersfoort

De afgelopen twee jaar zijn stichting Meerkring (openbaar primair onderwijs) en Ska Kinderopvang samen opgetrokken om een integraal kindcentrum in Amersfoort tot stand te brengen. Wat vonden Meerkring en Ska inspirerend aan dit traject en welke lessen zijn er onderweg geleerd? Projectleider Christy Pach kijkt terug op het proces.

Meer info
4,95