BBMP 1 2018

BBMP 1 2018

2018

Omschrijving

THEMA: KRIMPEN EN GROEIEN

BBMP 1 2018 (compleet nummer)

BBMP 1 2018 (compleet nummer)

In dit nummer:

 • Samenwerking in krimpgebieden lóónt
 • Toekomst voor de plattelandsdorpen
 • Het gaat weer goed met de branche
  kinderopvang!
 • Stadsfoto Kindcentra
 • Meer dan een veredelde contactpersoon: Wat is dat eigenlijk, een mentor in de kinderopvang?
 • Interprofessioneel samenwerken in het onderwijs
 • NVTK > Maria Jongsma & Helmie van Ravestein: Zorg ervoor dat je ook over de inhoud gaat
 • De directeur > Corona Koek: Kinderopvang in krimpgebieden; samen kom je heel ver...
 • Boeken > Clarine de Leve: Waar staat de Nederlandse Kinderopvang?
 • Pact Column > Anki Duin en Gerdi Meyknecht: Leefbaarheid in Limburg
 • Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden
Meer info
12,95
Interprofessioneel samenwerken in het onderwijs

Interprofessioneel samenwerken in het onderwijs

Interprofessioneel samenwerken in het onderwijs is een van de idealen van Kindcentrum De Bolster in Raalte. Na het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische lijn voor kinderopvang en onderwijs, was deze samenwerking een logische volgende stap. Maar interprofessioneel samenwerken ontstaat niet vanzelf. Teamleider bovenbouw Mirjam Tielbeek nam de handschoen op, begeleidde het proces middels een onderzoek en ontwikkelde voor De Bolster de ‘Handleiding stimulering interprofessionele samenwerking’. Een verslag.

Meer info
4,95
Samenwerking in krimpgebieden lóónt

Samenwerking in krimpgebieden lóónt

Vergrijzing, ontgroening, leegloop. Een flink aantal regio’s in ons land kampt met bevolkingskrimp. Met veel gevolgen voor de voorzieningen voor het jonge kind. Scholen en peuterspeelzalen sluiten hun deuren, de kinderopvang worstelt met het openhouden van locaties. Gelukkig biedt samenwerken uitkomst.

Meer info
4,95
Toekomst voor de plattelandsdorpen

Toekomst voor de plattelandsdorpen

Samenwerken biedt uitkomst in de krimpgebieden en plattelandsdorpen die geconfronteerd worden met leegloop. Op deze pagina’s drie voorbeelden die laten zien hoe het anders kan en hoe belangrijk daarbij de gemeenschap is. Drie voorbeelden op verschillende organisatieniveaus: kleinschalig in franchiseverband, grootschalig maar sterk lokaal gebonden en een standalone samenwerking tussen een grote kinderopvangorganisatie, een onderwijskoepel en een school voor voortgezet onderwijs.

Meer info
4,95